Kleuren zijn overal om ons heen.
En altijd al hebben ze mij geinspireerd en gefascineerd.
Kleur kan enorm veel zeggen, bijvoorbeeld over onze gevoelens en gedachten, en hun invloed op ons is onmiskenbaar.
Via onze omgeving...de natuur, de lucht, onze kleding, eten, drinken, via huizen en gebouwen, licht en allerlei voorwerpen...bereiken en beinvloeden ze ons.

Soms worden we voor korte of langere tijd aangetrokken door een kleur, of hebben we juist een afkeer van een kleur. Wanneer deze aantrekkingskracht of afkeer losstaat van trends of van het modebeeld, leggen ze onze gevoelens, verlangens en denkpatronen bloot.

Kleuren hebben invloed op onze stemming en via onze aura en chakra's werken ze in op ons energiesysteem. Ze bezitten de kracht om geblokkeerde energie vrij te maken waardoor er een nieuwe balans ontstaat en u zich vitaler en krachtiger voelt.

Kleurentherapie gaat uit van deze kracht van kleuren en de invloed die ze hebben op ons energieveld.
In mijn werk is het een waardevolle en pure aanvulling, een schitterend middel op weg naar een energieker leven!

NB: tijdens al mijn consulten komt de kracht van kleur ter sprake.